Последният ковач в Казанлъшко

Бай Стефан Чаков – последният ковач в Казанлъшко. (Болгария)

https://www.youtube.com/watch?v=OfksY0dWi1A